CV

Arbetsliv

Kommunikatör, VTI Statens väg-och transportforskningsinstitut
2017 juni – pågående. Webb, projektkommunikation, forskningskommunikation, nyhetsproduktion, grafiskt material, foto och bildhantering med mera.

Kommunikatör/delprojektledare, Norrköpings kommun

2016 november – 2017 maj. Jag var kommunikatör för ett projekt som handlar om att effektivisera och samordna kommunens arbete inom samhällsbyggnad. Tyngdpunkten låg på strategi, organisationsfrågor och internkommunikation, främst via intranät och nyhetsbrev.

Kommunikatör, Linköpings Universitet, Studentinformation och vägledning

2014 november – 2016 augusti. Jag stöttade verksamheten med kommunikationsplanering, sociala medier och grafiskt informationsmaterial. I arbetsuppgifterna ingick att hålla nyhetsflödet till studenter uppdaterat med egna och andras reportage, samt ansvara för innehåll i de kanaler som är riktade internt mot studenter. Arbetet drev jag självständigt i nära samarbete med kollegor från olika yrkesområden.

Kommunikatör, Linköpings Universitet
2013 augusti – 2016 augusti. Jag ansvarade för att hålla nyhetsflödet på webben riktat mot studenter uppdaterat med egna och andras reportage. Jag stöttade verksamheten med kommunikationsplanering och grafiskt material om t.ex. forskningsprojekt. Jag hade hand om student-twitter samt studentwebben, som jag tillsammans med en kollega gjorde en stor omarbetning av (innehåll + struktur). Jag skrev pressmeddelanden och reportage samt fotade. Det var främst operativa uppgifter, men även planering och strategi ingick.

Projektkommunikatör, Motala kommun, kommunledningsförvaltningen

2013 jan – 2013 juni. Jag var delprojektledare för invigningen av Motalabron och ansvarade för kommunikationen kring ett stort byggprojekt med ny bro, väg och dubbelspårsutbyggnad. I arbetet ingick marknadsföringsinsatser, mediekontakter och budgetansvar.

Projektkommunikatör, Trafikverket, BanaVäg Motala-Mjölby via Perido och Proffice

2011 feb – 2012 dec. Strategiskt och praktiskt kommunikationsarbete vid ett stort byggprojekt som väckte starka känslor i Motala. Jag stöttade chefer och personal i kommunikationsfrågor, producerade kommunikationsmaterial och höll presentationer, studiebesök och event. Jag var ansvarig webbredaktör för järnvägsdelen av projektet, samt stf krissamordnare.

Marknadsförare, Prek

2010 sep – 2011 feb. Arbetet bestod främst av grafisk form och marknadsmaterial för webb, t.ex. att göra design till en webbshop och en samlad grafisk profil till företaget.

Copywriter/reporter, Textmagasinet, eget företag

2008 maj – 2010 sept. Uppdragen, främst från reklam- och webbyråer, bestod av text till webb och broschyrer, kommunikationsrådgivning, SEO och koncept för marknadsföring. Jag skrev/fotade reportage för Corren, Östgötasommar, Sommargästen och Hem och Hyra med flera.

Skrivarkurser på uppdrag av Sensus samt Stensunds Folkhögskola

2008 – 2011. Jag höll kurser i kreativt skrivande och i konsten att skriva nyhetsbrev. Jag älskar att undervisa, och gjorde allt från att planera till att genomföra kurserna som var mycket uppskattade.

Frisör, Hårcompaniet/Hairmania, eget företag

1996 – 2003. Salongen var mycket framgångsrik och omtyckt. Jag arrangerade visningar och event och medverkade i TV och radio. Från den tiden har jag fått med mig vana vid att ge god service, leda personal, organisera och driva projekt.

Betyg