Nästan 40 procent av resandet i Sverige är tjänsteresor (inklusive studieresor) om man ser till resans längd, och 66 procent av de resorna sker med bil. Där finns det potential att göra miljövinster genom att få fler att resa hållbart, eller genom att undvika resande helt och hållet. I ett pågående projekt undersöker Sonja Forward, senior forskare på VTI, hur man kan minska ner på tjänsteresor eller resa mer hållbart. Hon ser flera vägar för att lyckas med det.

Rese-app för smidigare resande

Förutom att undersöka hur och varför man reser med bil i tjänsten har projektet tagit fram och utvärderat en rese-app som skall underlätta bokning och betalning av tjänsteresor. Användarna var på det stora hela nöjda, speciellt de som tidigare har behövt boka resekort eller göra egna utlägg för biljetter.

– Med tjänsteresor får man komma ihåg att många vill att det skall vara smidigt att boka en resa. Vi vet att om det är enkelt, till exempel lätt att boka, lätt att betala och om man kan boka hotell och flera reseslag på samma ställe, så är chansen större att man använder rese-appen och reser kollektivt.

Sonja Forward känner till flera projekt som tagit fram rese-appar som sedan blir liggande då projektet är slutfört. Detta är självklart ett väldigt slöseri med resurser, tycker hon.

– Det bästa vore om det fanns en enkel rese-app för resor i hela landet med både buss och tåg men för att lyckas med detta krävs en ökad samordning.

Skapa nya vanor

– Som med allt annat resande är tjänsteresor vanebetonade. En del i motståndet kan vara att man har en bild av kollektivtrafiken som inte baseras på egna erfarenheter utan på vad media skriver och på saker man hört som kanske inte stämmer.

Om de får en knuff i att prova till exempel genom ett gratis busskort, ser de kanske att det inte var obekvämt eller tog så lång tid som de trott. Men det gäller att upplevelsen blir positiv utan förseningar eller bokningskrångel.

– Blir upplevelsen dålig är risken stor att man återgår till gamla vanor. Därför är det viktigt att operatören skapar en inbjudande och välfungerande miljö och inte trycker ihop så många som möjligt i ett tåg, till exempel. Resan med kollektiva medel får inte heller ta betydligt längre tid än med bil. Då riskerar man att bara de som är väldigt miljömedvetna eller inte har råd väljer kollektiva medel. Man måste låta kundens behov gå före vinst, för det är en vinst för miljön.

Publicerat i VTI aktuellt nr 4–2019.